Betala online

ALLMÄNNA VILLKOR

ELEKTRONISK BETALNING

Betalning för hemtransport av hittegods från Arlanda Flygplats

Kundens rätt till avbeställning av transport av hittegods efter betalning

Prisändring

Prisavdrag och skadestånd

Reklamation och avhjälpande

Tvistlösning

Betalning för Porter Service på Arlanda Flygplats

Kundens rätt till avbeställning av Porter Service efter betalning

Bagports anvisningar m.m.

Kundens ansvar för skada

Bagage

Incheckning

Återbekräftelse av flyg

Tystnadsplikt

 

VILLKOR HITTEGODS

 

VILLKOR PORTERSERVICE

 

VILLKOR BEMANNAD EFFEKTFÖRVARING

 

INTEGRITETSPOLICY

OM BAGPORT
Bagport Sweden AB
Box 28
190 45 Stockholm Arlanda
Organisationsnummer: 556668-2331

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

 

OM INTEGRITETSPOLICYN

 

 

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OM DIG

 

 

COOKIES

 

VAD VI ANVÄNDER DIN INFORMATION TILL

 

 

VEM VI LÄMNAR UT PERSONUPPGIFTER TILL

 

 

VAR VI SPARAR DIN INFORMATION

 

FÖRBEHÅLLANDEN

 

DINA RÄTTIGHETER

 

 

HUR LÄNGE VI SPARAR UPPGIFTER OM DIG

 

COOKIES

 

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

 

KAN DU STÄNGA AV DESSA COOKIES?

scrollToTop
Cookie settings