Betala online

ALLMÄNNA VILLKOR

ELEKTRONISK BETALNING

Betalning för hemtransport av hittegods från Arlanda Flygplats

Kundens rätt till avbeställning av transport av hittegods efter betalning

Prisändring

Prisavdrag och skadestånd

Reklamation och avhjälpande

Tvistlösning

Betalning för Porter Service på Arlanda Flygplats

Kundens rätt till avbeställning av Porter Service efter betalning

Bagports anvisningar m.m.

Kundens ansvar för skada

Bagage

Incheckning

Återbekräftelse av flyg

Tystnadsplikt

VILLKOR HITTEGODS

VILLKOR PORTERSERVICE

VILLKOR BEMANNAD EFFEKTFÖRVARING

INTEGRITETSPOLICY

OM BAGPORT
Bagport Sweden AB
Box 28
190 45 Stockholm Arlanda
Organisationsnummer: 556668-2331

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

OM INTEGRITETSPOLICYN

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OM DIG

COOKIES

VAD VI ANVÄNDER DIN INFORMATION TILL

VEM VI LÄMNAR UT PERSONUPPGIFTER TILL

VAR VI SPARAR DIN INFORMATION

FÖRBEHÅLLANDEN

DINA RÄTTIGHETER

HUR LÄNGE VI SPARAR UPPGIFTER OM DIG

scrollToTop
Cookie settings